The host has requested RSVPs for this event

O heuristikách:
Heuristiky se označují jako "rule of thumb", zkratky, jednoduchá rozhodovací pravidla. Jsou rychlé, využívají méně informací. "jsou vysoce úsporné a obvykle účinné, ale vedou k systematickým a předvídatelným chybám." (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1124)

O Lucii Vrbové
Lucie vyučuje na VŠE a vystoupí jako hlavní řečník. Odprezentuje své myšlenky o způsobech rozhodování - heuristikách a modelech.

O panelu
V panelu s radostí přivítáme:

Lukáš Hána

Nick Say

O formátu ThinkDEEP
Setkání se skládá z krátké přednášky a moderované diskuse s panelem diskutujících, kteří představí své myšlenky a otázky týkající se daného tématu. Diskuse může dále pokračovat na Slacku v kanálu #thinkDEEP.

Osobně nebo online?
Můžete přijít do Epistea Space, nebo se připojit online prostřednictvím zoomu. (https://1url.cz/rKYrA)
Všichni naši řečníci budou přítomni v Epistea Space.

--------------------------------
COVID
Antigení testy jsou k dispozici před vstupem na akci. Nevyžadujeme, ale velmi doporučujeme.

New Comment